Allhelgona socken
Allhelgona Socken ligger omkring Skänninge. Dess gränser har varierat under årens lopp. Namnet kommer från den gamla sockenkyrkans namn nämligen "Alla helgons kyrka". Den låg inne i Skänninge intill Skenaån. Under tidig medeltid kallades kyrkan för Helgona kyrka.

d
Utdrag ur karta från 1655. Källa Riksarkivet.

Socknen består av byarna Vreta, Stavgård, Höglid, Munkstigen, Snyttringe, Lagmansberga och Biskopsberga

© 2015 Sören Lindhe