S:t Martins kloster
I Skänninge fanns under tidig medeltid 3 stormannagårdar. En blev grunden för munkklostret som låg intill järnvägen i närheten av fängelset. En annan låg där Allhelgonakyrkan fanns alldeles söder om ån och blev med tien själva staden. Den tredje som hette Ås, låg norr om ån och området kallas än idag för nordanå. Vid de senaste årens arkeologiska utgrävningar har man kunnat konstatera att denna gårds byggnadstomt sträckte sig från en bit nedanför järnvägen och upp till där nunneklostret låg och förmodligen en bit till. På dess högsta nivå låg en gårdskyrka som kallades S:t Martins kyrka. Under 1270-talet bor Ingegerd Elovsdotter och hennes syster på gården Ås vid kyrkan. Deras bröder Andreas och Johannes Elovsson testamenterar ett flertal gårdar bland annat en gård i Nyckelby i Västra Stenby och gods i Norrsten i Västra Stenby och gården Ås, för bildandet av ett nunnekonvent. Ingegerd Elovsdotter hade tidigare skötat dessa till sina bröder i kung Waldemars närvaro på villkor att dessa skulle avsättas till ett nunnekonvent om ett sådant kunde inrättas vid S:t Martins kyrka i Skänninge under hennes livstid.
Vems idén var att grunda ett kloster vet vi ej, men det kan antingen vara hon eller Ingegerds mentor, Petrus de Dacia som var verksam i Skänninge munkkloster. Han skriver i brev till Kristina av Stommeln att han samlat flera kvinnor i Skänninge som vill bilda ett nunnekonvent. Då Ingegerd tillhörde en stormannasläkt med nära koppling till Bjälboätten och som ägde många gårdar i Aska härad hade hon säkert ett gott stöd från dessa vilket även kan ses i donationerna.
Klostret kallas under medeltiden för S:t Martins kloster men ändrar sedan namn till S:t Ingrids kloster. På nedan stående karta kallas det för Systra kloster.

Abedissorna

Klostrets Abedissor är inte helt kända men några finns omnämnda i medeltida bevarade dokument.

Katarina omnämnd 1323
Ingrid omnämnd 1333
Alleidis omnämnd 1348
Iliana omnämnd 1372
Ermagerd eller Ermegard omnämnd 1387-1412
Margit Finvidsdotter omnämnd 1430

skänninge