Åsbo socken
Åsbo socken ligger mellan Mjölby och Boxholm.

d
Utdrag ur fornlämningskarta. RAÄ.