Ask socken
Ask ligger några kilometer öster om Motala.

d
Utdrag ur fornlämningskarta. RAÄ.


© 2010 Sören Lindhe