Ask socken
Ask ligger några kilometer öster om Motala.
d
Utdrag ur fornlämningskarta. RAÄ.