Bjälbo socken


Bjälbo ligger några kilometer sydväst om Skänninge.

Socknen har fått namn efter den stormansgård som har legat på kullen där nu sockenkyrkan står. Här har bedrivits jordbruk sedan stenåldern.


Namnet Bjälbo har av somliga tolkats som en sammansättning av tillnamnet ”Bjäle” vilket betyder någon som skvallrar, pladdrar eller är allmänt lösmynt, samt efterledet ”-bo” som betyder gård eller egendom (Franzen 1982:22).

Det skulle även kunna tolkas som "b-jarls-bo" dvs "Birger jarls bo" uttalat på östgötska "Bjälbo".Bjälbo (Bielbo) finns första gången omnämnd i ett medeltida diplom daterat den 5 februari 1273. Brevet är utfärdat av Hertig Erik, son till framlidne jarlen/hertigen Birger. I brevet kungör hertig Erik att han tilldelat sin syster Kristina två åttingar i Näsby(Rystad socken) och en halv åtting i ”Vengi” (DS nr 566).


Den inflytelserika Bjälboätten ägde under 1100- och 1200-talet en gård i Bjälbo och det ovan nämnda diplomet är långt ifrån det enda där Bjälbo finns omtalat.
Genom skriftliga källor kan en rad betydelsefulla politiska händelser knytas till platsen.
v

dd