Björkebergs kyrka
Björkeberg ligger några kilometer sydväst om Linköping.

Namnet förekommer redan på 1300-talet under namnet Birkeberga.

x