Jarl var under vikingatiden ett namn på en av kungens närmaste man. Benämningen användes även i Norge, Danmark och England. I Storbritannien har titeln utvecklats till det engelska namnet för greve, "earl". De medeltida källorna är få om vad dessa män hette och vad de förvaltade. En Kung hade en Jarl men då det vid flera tillfällen varit så att Västergötland hade en kung medan Svealand hade en annan och Östergötland en tredje så kunde antalet Jarlar i Sverige vara flera. Detta fenomen hörde dock inte till det normala mönstret utan uppstod då stridigheter rådde om kungamakten. Jarlens uppgift var att ansvara för försvaret av landet genom bland annat ledungsflottan. Birger Jarl var Sveriges sista jarl. Hans söner fick titeln hertig. Både jarl och hertig kallades för dux på latin.
Denna lista visar de nu kända jarlarna. Där jag ej kunnat klarlägga om de haft makt har jag istället benämnt detta med "okänt".Period Namn Västergötland Östergötland Svealand Begravd
omkring 800 Herröd Jarl Ja Ja Okänt Okänt
omkring 900 Rane den Götiske Enbart Bohuslän Nej Nej Okänt
före 1000 Ottar Jarl Ja Ja Nej Okänt
omkring 1000 Ulf Skoglarsson Ja Nej Nej Okänt
Walgöter Jarl (Hundheden) Nej Ja Nej Okänt
Tove Jarl Walgötersson Nej Ja Nej Okänt
1010-1019 Ragvald Ulfsson Ja Nej Nej Holmgård, Ryssland
till 1152 Johan Sverkersson Okänt Okänt Okänt Linköpings domkyrka
1160-1161 Ragnvald Henriksson Okänt Okänt Okänt Vreta Kloster
Karl Jarl Sunesson Ja Ja Nej Okänt
Jedvard Bonde Ja Okänt
Knut Jarl Birgersson Okänt Okänt Okänt Okänt
Hakon Jarl Ja Nej Nej Okänt
Sune Folkesson Okänt Okänt Okänt Okänt
1164 Ulf Okänt Okänt Okänt Okänt
1165-1174 Guttorm Jarl Nej Ja Okänt Sorö, Danmark
1174-1202 Birger Brosa Ja Okänt Ja Alvastra, Östergötland
1202-1210 Folke Jarl Birgersson Okänt Okänt Okänt Okänt
1210-1216 Johan Sverkersson Okänt Okänt Okänt Alvastra, Östergötland
1216-1220 Karl den döve Bengtson Okänt Okänt Okänt Okänt
1229-1247 Ulf Fasi Karlsson Ja Ja Ja Okänt
1247-1266 Birger Jarl Magnusson Ja Ja Ja Varnhem, västergötland© 2010 Sören Lindhe