Kärna socken
Kärna ligger några kilometer sydväst om Linköping.

f
© 2015 Sören Lindhe