Kärna socken
Kärna ligger några kilometer sydväst om Linköping.
f