Under medeltiden formades Sverige av de tidigare länderna Östergötland, Västergötlnad, Svealand och Hälsingland.

Hälsingland bestod då av det mesta landet nära kusten norr om Gävle.
För att styra landet hade Kungen hjälp av Lagmän och Jarlar. Från 1200-talet använde sig också Kungarna av kyrkan för att utöva sin makt och den företräddes av Biskopar.© 2010 Sören Lindhe