Näsby kyrka
Näsby sockenkyrka låg vid Näsby gård.

På en karta från 1655 kan man se att kyrkan låg mellan Roxen och Näsby gård.

Broocman skriver 1760 att kyrkan låg på en kulle, 26 alnar från sjön Roxen vid Näsby säteri. Han visste inte när kyrkan var byggd men uppger att en Salmandus var Rector Ecclesias där 1290, vilket sättter en minsta ålder.
Kyrkans storlek uppger han till 16 och en fjärdedels aln lång och 12 och en halv aln bred. Den hade inget torn utan dess enda klocka, som var gjuten 1626,  hängde i en klockstapel av trä. Han uppger också att 1527 var Curator Domus Johannes Sollare i hospitalskyrkan även var pastor i Näsby.

Kyrkan revs sedan kungen bestämt att den lilla församlingen Näsby, strax söder om nuvarande Ekängen skulle slås samman med Rystad församling och ha en gemensam kyrka på platsen för Rystads gamla kyrka, något som Näsbyborna motsatte sig.
28 mars 1780 påbörjades rivningsarbetet och redan den 29 september samma år kunde den första gudstjänsten firas i den nya kyrkan.d
Utdrag ur karta från 1655. Källa RAÄ.