Rystad socken
Rystad socken ligger nordost om Linköping.

Före 1784 bildade Näsby en egen socken men denna slogs då ihop med Rystad.

d
Utdrag ur fornlämningskarta. RAÄ.