Varv-Styra socken
Varv-Styra socken bildades 1861 då de gamla socknarna Varv och Styra slogs samman och en ny gemensam kyrka byggdes.
Anledningen var att flera biskopar hade haft åsikter om kyrkornas skick vid sina visitationer och föreslagit att nya kyrkor skulle byggas. Då bönderna protesterade högljutt föreslogs att de båda socknarna skulle gåsamman och bygga en gemensam kyrka. Det tog ända fram till mitten av 1800-talet innan man beslutade att genomföra en sammanslagning och en ny kyrktomt utsågs.